Åbningstider

Børnehaven har åbent mandag til fredag fra kl. 6.45 / 7.00 til kl. 16.00.

Hvis børnene skal være i børnhaven længere end til kl. 15, beder vi jer skrive jeres barn på opslaget i børnehaven, så vi hver dag ved, hvor mange voksne vi skal blive i børnehaven.

 

Første dag i børnehaven

Det er en meget stor dag for det lille treårige barn at starte i børnehaven, men også for forældrene er det en ganske særlig dag. Mor eller far er med hele dagen den første dag. Indkøringstiden er individuel, men ofte tager det tre til fem dage.

Det har den største betydning, at mor og far føler sig trygge ved at aflevere. Barnet aflæser forældrenes indstilling og følger den. Hvis forældrene har tillid til børnehaven og de voksne, der tager imod familien, får barnet også hurtigt tillid.

I personalegruppen vil vi gøre vores bedste for, at barnet skal føle sig i gode hænder, men vi presser os heller ikke på. Vi lader barnet til en vis grad selv vælge den voksne, det føler sig bedst knyttet til, og den voksne vil så være særlig opmærksom på barnet i indkøringsperioden. 

 

Dags- og ugerytme

Dagsrytme
Kl.07.00-09.00: Fri leg. Børnene modtages i en hyggelig rolig stemning af stearinlys og bagning
Kl.09.00-09.30: Sangleg - rim/remser og rollelege, afstemt efter årstiden 
Kl.09.30-10.00: Ugens aktivitet
Kl.10.00-11.45: Fri leg i haven. Børnene får hjemmebagte formiddagsboller
Kl.12.00-12.30: Frokost
Kl.12.30-13.00: Eventyr
Kl.13.00-15.00: Fri leg i haven. Mange børn bliver hentet
Kl.15.00-15.20: Frugt og hjemmebagte boller
Kl.15.20-16.00: Fri leg

Ugerytme
Mandag : Praktisk dag 
Tirsdag  : Maledag
Onsdag : Maddag 
Torsdag : Turdag
Fredag : Bagedag

NB: I ugerne op til en årstidsfest erstatter vi ofte aktiviteter med forberedelser til festen.
 

Når dit barn er syg

Hvis jeres barn bliver syg, skal I sige det til personalet i børnehaven, så vi ved, om I kommer eller ej. Hvis barnet har en sygdom, hvor der er smittefarer, så informerer vi de andre forældre med opslag. Det gælder også luseangreb.

Det er af stor betydning, at jeres barn har minimum én feberfri dag hjemme efter en sygdomsperiode, da der ellers er risiko for tilbagefald. Børnene bruger mange ressourcer i løbet af en børnehavedag, og når man lige har været syg med feber, er det bedste, man kan give sit barn, en ekstra hviledag, så der ikke opstår overbelastning.
 

Fravær/fridage

Alt fravær skal I melde til børnehaven. I nogle tilfælde, især for nyopstatede små treårige børn, kan vi anbefale en ugentlig fridag, da der i begyndelsen er uendelig mange ting for det lille barn, det skal forholde sig til. Der må gerne være en pause i løbet af ugen til at fordøje alle de nye sanseindtryk. Dette er meget individuelt, og vi anbefaler, at I snakker med een af pædagogerne, hvis I er i tvivl.

 

Forældreopgaver

I løbet af et børnehaveår er der forskellige forældreopgaver:

  • Der er mødepligt til to årlige forældremøder.
  • Forældrene inviteres til tre af vores årstidsfester. I den forbindelse beder vi om hjælp til relevante opgaver.
  • Vi har en til to arbejdslørdage om året, hvor alle forældrene melder sig til en opgave. 
  • Vi har en forældrestyret støtteforening, der to gange om året inviterer til et arrangement. Der vil i den forbindelse blive uddelegeret relevante opgaver til de øvrige forældre.

 

Forventninger til forældrene

Når dit barn starter i børnehaven, indgår personalet og forældre et vigtigt samarbejde om at give jeres barn/børn en så sund, tryg og omsorgsfuld hverdag som muligt. Vores samarbejde er afhængig af gensidig nærvær og respekt.

Vi forventer, at forældrene deltager og holder sig orienterede om børnehavens aktiviteter, og vi skal nok sørge for, at I får besked enten via sedler eller opslag. Under log in her på hjemmesiden kan I også finde informationer om de forskellige, aktuelle aktiviteter. 

 

Opskrivning til ventelisten i børnehaven

Hvis I gerne vil have jeres barn skrevet op på vores venteliste, kan I downloade blanketten her.
Når I har udfyldt blanketten, sendt den til os enten via mail eller brev, og indbetalt de 300 kr.,
står jeres barn som aktiv ventende på vores liste.
Vi refunderer ikke ventelistegebyret. 

Vi kan desværre ikke garantere en plads i børnehaven.
Vi lover dog, at søskende altid vil have fortrinsret.

Vi har som regel kun indmeldinger (nye pladser) i maj og juli måned, når vi siger farvel til de kommende skolebørn.
Vi gennemgår vores venteliste i februar og alle på ventelisten vil få besked i marts mht. plads i den kommende sæson.

Ved spørgsmål vedrørende ventelisten kan I kontakte Malene Raun (administrativ leder) man-tors. kl. 9-13.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør pt.:
For børn under 3 år: 3600 kr. (2023) pr. mdr. 
For børn over 3 år: ​2600 kr. (2023) pr. mdr.

I kan søge søskenderabat efter gældende regler.

Derudover betales der til mad (en maddag om ugen) 200kr pr. mdr.

 

Tavshedspligt

Alt personalet samt bestyrelsen i børnehaven er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Vores tavshedspligt fortsætter efter, at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen eller ikke længere er ansat i børnehaven.

 

Fødselsdag privat

Dybest set har vi den holdning, at fødselsdagen, som vi fejrer i børnehaven sammen med alle børnene og fødselsdagsbarnets forældre samt familiefødselsdagen derhjemme, sagtens kan dække behovet for at blive fejret. Men ønsker I derudover at holde en børnefødselsdag for en lille gruppe børn fra børnehaven, så beder vi om, at børnehaven på ingen måde bliver involveret. Dvs. fødselsdagsinvitationer samt hentning af børn til fødselsdagsfest IKKE foregår i børnehaven, men må foregå helt og aldeles i privat regi.

 

Fotograferingspolitik

Vi ønsker, at I udviser respekt for stemninger og situationer, hvor fotografering med blitz eller filmudstyr kan virke forstyrrende, fx når børnene optræder til årstidsfester, eller når vi fortæller fødselsdagseventyret.

Vi har lavet en facebookside. Her har vi lagt en masse billeder ud, og her kan I kan se udsnit af børnenes hverdagsliv og billeder fra vores årtidsfester.  

 

Parkering

Vi må parkere uden for børnehaven på Langebjergvej. I må dog meget gerne holde med god afstand til hinanden, da det er rart, at det er let at køre herfra igen.

Der er mange forældre, som vælger at holde i bunden af Bakkegårdsvej. Hvis I gør det, så skal I huske, at pladsen skal kunne bruges som vendeplads for lidt større biler. Vi anbefaler derfor, at I holder lidt nede ad vejen eller på hjørnepladsen til venstre for skiltene pegende mod broen. 

 

Børneulykkeforsikring

Børnene er ikke dækkket af en børneulykkeforsikring i børnehaven, så hvis I gerne vil have, at børnene er forsikret, så skal I selv sørge for det. 
 

Pædagogisk tilsyn

Om det praktiske materielle liv

"Søg det virkeligt praktiske materielle liv, men søg det sådan, at det ikke overdøver ånden, der virker i det.

Søg ånden. Dog søg den ikke i oversanselig vellyst af oversanselig egoisme, men søg den, fordi I vil bruge den uselvisk i det praktiske live i den materielle verden. 

Brug den grundlæggende sætning: "Ånd er aldrig uden materie, materie aldrig uden ånd".
Sådan at I siger: "Vi vil gøre alt materielt i åndens lys, og vi vil søge åndens lys på en sådan måde, at det skaber varme i os til vort praktiske arbejde".

Ånden, som af os bliver ført ind i materien. Materien, der af os forarbejdes, til den viser sit sande væsen og derved forløser ånden i sig. Materien, som af os får åbenbaret ånden. Ånden, som af os drives til materien. De danner den levende væren, der kan bringe menneskeheden til virkeligt fremskridt. Til det fremskridt, som de bedste i deres nutidssjæl kun kan længes efter"

- Rudolf Steiner