Vores grundholdning

Gennem selverkendelse og selvopdragelse bliver vi bevidste og efterlignelsesværdige voksne. Det er en forudsætning for de mennesker, der arbejder i vores børnehave, at de beskæftiger sig med baggrunden for pædagogikken samt er bevidst om god moral og etik. Vi bestræber os på at skabe omgivelser af tryghed, kærlighed og glæde i børnenes hverdag.

Forbillede og efterligning
Vi arbejder udfra en forståelse af, at barnet af natur er en " efterligner " - og vi som voksne er deres forbilleder. Det skal forstås i bred betydning; barnet efterligner ikke bare det, vi gør og siger - det lille barn fra 0-7 år er så åben i sin sanseorganisation, at de sanser alle motiver og ikke mindst de intentioner, der ligger bagved det, vi gør og siger ... Alle sanseindtryk giver et aftryk i barnet fysiologiske udvikling og er med til at danne fundamentet for al videre læring og udvikling.

Indlæringen skal foregå på barnets præmisser og ikke forceres. I efterligningen afprøver, øver og udvikler barnet sine egne evner og færdigheder på en fri og legende måde. Børnehaven er indrettet således, at den ligner et hjem mest muligt med mange gode efterlignelsesmuligheder; vi laver mad, bager brød, gør rent, hugger og saver brænde, laver bål, snedkererer, syr, vasker, stryger tøj og meget mere.

Rytme
Alt i naturen har et rytmisk førløb. Dage, uger og måneder er kendetegnet ved at have et rytmisk forløb. Det lille barns udvikling er også underlagt et rytmisk forløb, og i den første syvårsperiode handler det om genkendelighed  og forudsigelighed. I børnehaven er hverdage, uger og måneder overordnet bygget op i et rytmisk og struktureret forløb, vekslende imellem fri leg og samling, ugedagens aktivitet og årstidsfesterne. 

Vi har hver dag sangleg, som bl.a stimulerer barnets fin- og grovmotorik, sproget og de sociale færdigheder. Vi fortæller hver dag eventyr, som udvikler og stimulerer barnets fantasi, sprog og moral.
 

Henvisninger

Relevant litteratur

Rudolf Steiner                    
"Barnets opdragelse fra åndsvidenskabens synspunkt"
"Pædagogik og erkendelse af mennesket" 
"Kunsten at undervise"
"De fire temperamenter"
"Frihedens Filosofi"
"Teosofi"
"Videnskaben om det skjulte"

Sammenslutningen af Rudolf Steiner børnehaver (pædagogisk hæftefra 1984)
”Barnet før skolealderen” 
”Det lille barns væsen” 

Elisabeth Grünelius         
"Opdragelse i den tidlige Barndom"

Inger Brochmann                
"Gør vi vores børn fortræd"
"Børnetegningernes hemmeligheder"
"Fortæl Folkeeventyr for dine børn"
"Årstidsfester med leg og sang"

Karl König                           
"De tre første år"
"Søskende"

Ole Knudsen                       
"10 små fingre"
Remseeventyr

Brødrene Grimm                  
Grimms eventyr

Minna Foslev                       
"Den Hellige Simplicia"
"Hvad vil folkeeventyret fortælle os"
"Nordisk Mytologi og Antroposofi"

Uno Renzenbruk                
"Barnets ernæring"

Holger Mellerup                 
"Forår i skolen" (om R.S skolernes pædagogik) 
 

Opdragelse er selvopdragelse

"Al opdragelser er selvopdragelse. Vi er som forældre og pædagoger egentlig kun omgivelser for barndet, der opdrager sig selv. Vores opgave er at skabe de gunstigste omgivelser for, at barnet kan opdrage sig selv - således gennem os som det gennem sin inderste skøbne må opdrage sig selv." 

- Rudolf Steiner 
 

"Kun den menneskelige natur og dens love under opvæksten kan være bestemmende for, hvad et barn kan lære på hvert enkelt alderstrin"

- Caroline von Heydebrand